Wycieczki po Jurze

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest regionem położonym w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty. Dzięki korzystnej rzeźbie terenu obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był dobrym miejscem do budowy warowni obronnych. Wybudowano wiele zamków i strażnic, tzw. Orlich Gniazd: Zamczysko w dolinie Kluczwody, Zamek Królewski na Wawelu, Bobolicach, Bydlinie,Gieble, Korzkwi, Lipowiec, Ogrodzieniec, Mirowie, Morawicy, Bąkowiec, Olkuszu, Ojcowie, Olsztynie, Ostrężnik, Pieskowa Skała, Pilicy, Smoleniu

Powrót na stronę główna